قربانى روسیه آمریکا رسانه ها آمریکایی

قربانى: روسیه آمریکا رسانه ها آمریکایی رکس تیلرسون وزیر امور خارجه رسانه های آمریکا وزارت امور خارجه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تلاش قوای سه‌گانه جهت اتخاذ جهت‌گیری واحد در اقتصاد / نهاوندیان

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت هم تلاش می‌کند تا با ارتباط موثر با قوه قضاییه، مجلس و نهادهای موثر تاثیرگذاری مناسبی را در اقتصاد داشته باشد،‌ تاکی

تلاش قوای سه‌گانه جهت اتخاذ جهت‌گیری واحد در اقتصاد / نهاوندیان

نهاوندیان : تلاش قوای سه گانه جهت اتخاذ جهت گیری واحد در اقتصاد

عبارات مهم : ارتباط

معاون اقتصادی مدیر جمهور با بیان اینکه دولت هم تلاش می کند تا با ارتباط موثر با قوه قضاییه، مجلس و نهادهای موثر تاثیرگذاری مناسبی را در اقتصاد داشته باشد، تاکید کرد: هر سه قوه تلاش می کنند تا جهت گیری واحدی را در امور اقتصادی دنبال کنند.

به گزارش ایلنا، محمد نهاوندیان در آخر نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص برنامه دولت جهت مدیریت اوضاع کنونی گفت: عالی ترین مدیریت جنگ اقتصادی تدبیرهای مناسب و هدفمند در مسیر اقتصاد مقاومتی هست. خوشبختانه در هفت جلسه ای که شورای عالی اقتصادی تشکیل داده هست، در هر جلسه ما بخشی از تحرک اقتصادی دنبال شده است هست. در آخرین جلسه راجع به مدیریت نقدینگی تصمیمات مهمی اتخاذ شده است بود.

وی با بیان اینکه تصمیماتی که در رابطه با مدیریت نقدینگی اتخاذ شد باعث می شود تا هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید برود و از آثار زیان بار نقدینگی در بازار جلوگیری می کند و هم آن را به سمت کارآفرین زایی سوق می دهد، اظهار داشت: تصمیمی که در ارتباط با مجوز صندوق های سرمایه گذاری معامله پذیر که به مردم عرضه می شود، سپرده گذاران را به یک سرمایه گذاری کم ریسک هدایت می کند.

تلاش قوای سه‌گانه جهت اتخاذ جهت‌گیری واحد در اقتصاد / نهاوندیان

معاون اقتصادی مدیر جمهور ادامه داد: از سوی دیگر تصمیماتی که در رابطه با صنایع کوچک و بزرگ و میانگین گرفته شده است است جهت جلوگیری از انحراف منابع بوده که در دستورکار است.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه تمام مصوبات شورای عالی اقتصاد بخشی از صحنه وسیع اقتصاد را مورد توجه قرار داده هست، تصریح کرد: مهمتر از تمام این مصوبات فضای هماهنگی میان سه قوه است و باعث می شود تا جهت گیری واحدی را دنبال کنیم. دولت هم تلاش می کند تا با ارتباط موثر با قوه قضاییه، مجلس و نهادهای موثر تاثیرگذاری مناسبی را در اقتصاد داشته باشد.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت هم تلاش می‌کند تا با ارتباط موثر با قوه قضاییه، مجلس و نهادهای موثر تاثیرگذاری مناسبی را در اقتصاد داشته باشد،‌ تاکی

وی افزود: هر سه قوه تلاش می کنند تا جهت گیری واحدی را در امور اقتصادی دنبال کنند. ان شاءالله فضای جدیدی را جهت انسجام ملی برابر طراحی هایی که دشمن های ایجاد می کنند را همراه سه قوه ایجاد کنیم.

واژه های کلیدی: ارتباط | اقتصاد | مدیریت | اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs